Posted in Հեռավար սովորողնր

Հեռավար սովորողներ, մարտ ամիս

Նարեկ Առաքելյան

Երևանի տեսարժան վայրերը

Խաչքար

Դավիթ Տարախչյան

Ալիսա Հովսեփյան

Հայ մշակույթը

Հայ երգի մեծերը

Հայ գրականության մեծերը

Ալեքս Գրիգորյան

Առաքսպել հայոց լեռների մասին

Առասպել լավաշի մասին

Գայանե Հովհաննիսյան

Հրաչյան Սարգսյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s