Posted in Հոդվածներ, Արվեստ

Արվեստի ուսուցման նոր նախագիծ

Ուսումնական նախագծերի իրականացումը «Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիրում այլևս իրականություն է : Յուրաքանչյուր նախագիծ ունի իր առջև դրված խնդիրներն և դրանց   իրականացման մեթոդները:  Սակայն նախագծերի իրականացումն ունի մեկ միասնական նպատակ՝ ապահովել և բարձրացնել սովորողների կրթական մակարդակը:

Արվեստ  նախագծի իրականացման կարևոր նպատակն է՝

 • Էքսկուրսիաների, ճամփորդությունների միջոցով սովորողներին հաղորդակից դարձնել հայ  և այլ ազգերի արվեստի պատմությանը, մեր քաղաքում գործող պատմամշակութային օջախներին:
 • Ապահովել սովորողների ներդաշնակ և համակողմանի զարգացումը՝  ուշադրություն դարձնել նրանց հոգևոր նկարագրի և կուլտուրայի ձևավորման հարցերին:
 • Սովորողներին հաղորդակից դարձնել հայ արվեստի պատմությանը:
 • Արվեստի տարբեր տեսակների մասին գիտելիքների հաղորդումը:
 • Սովորողներին ծանոթացնելու արվեստի բազմաժանր ստեղծագործություններին:
 • Սովորողների գիտական աշխարհայացքի ձևավորումը:

Այս նախագիծն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները՝

 • Սովորողների գեղագիտական զգացմունքների, պահանջմունքների բավարարումը, գեղագիտական հայացքների ձևավորումը:
 • Սովորողների մեջ գեղագիտական ճաշակի ձևավորումն ու զարգացումը:
 • Արվեստի տարբեր բնագավառում նրանց հետաքրքրությունների ու հակումների          բավարարումը:
 • Կյանքում, բնության մեջ և արվեստում գեղեցիկն ընկալելու, գնահատելու կարողությունը:
 • Ճանաչողական և ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը:
 • Անցյալի մշակութային ժառանգության տիրապետումը, ժամանակակից արվեստի նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքը:
 • Սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությունը:

Նախագծի իրականացման իմ մեթոդը հետևյալն է՝

 

 • Նախագծում ներառված խնդիրների լուծումն  անհնարին է պատկերացնել արվեստի վերաբերյալ զուտ տեսական գիտելիքներ հաղորդելով: Այն պետք է զուգորդվի արվեստի և բնության ստեղծագործություններն ընկալելու և հուզական ներգործություն ունենալու միջոցով:
 • Նախքան որևէ պատմամշակութային օջախ հաճախելը՝ սովորողների հետ համացանցում տվյալ վայրի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ ենք կատարում:Օրինակ,եթե պետք է այցելենք Գաֆէստճեան արվեստի կենտրոն,նախապես սովորողները տեղեկացվում են և սկսում են տվյա վայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքել:Հիմնականում յուրաքանչյուր պատմամշակութային օջախ ունի իր առանձին կայքը,որի միջոցով ստույգ տեղեկատվություն ենք ստանում :

www.cmf.am

www.gallery.am

http://toumanian.am

http://www.charents.am/

www.isahakyanmuseum.am

www.akhachaturianmuseum.am

http://kochar.am

www.saryan.am

http://parajanovmuseum.am/

www.historymuseum.am

http://www.yerevan.am/1-267-267.html

 • Սովորողներն իրենց  հետազոտական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը ամսվա կտրվածքով տեղադրում են իրենց բլոգում :
 • Սովորողները հաճախում են մշակութային օջախներ՝ պատկերասրահներ,  թանգարաններ, թատրոններ, համերգասրահներ, կինոթատրոններ, գրադարաններ,  ծանոթանում Երևան քաղաքում գտնվող հուշարձանների պատմությանը, մեր քաղաքի եկեղեցիների պատմությանը, այն մշակութային օջախներին, որոնք գործում են մեր քաղաքում:
 • Նախագծում ընդգրկված են նաև այցելություններ մեր քաղաքում գործող  այլ ազգերի մշակութային օջախներ, որը հնարավորություն կտա սովորողներին զուգահեռներ անցկացնելու հայ և այլ ազգերի մշակույթների միջև:
 • Նախագծի իրականացման համար ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր ամիս,  յուրաքանչյուր դասարան ունի մշակութային օջախներ այցելելու իր ցանկը, որի կատարման աշխատանքներն արդեն իսկ ընթացքի մեջ են:
 • Սովորողների գնահատումը կատարվում է ըստ իրենց կատարած հետազոտական աշխատանքների,բլոգում և ենթակայքում հրապարակած նյութերի,այցելությունների ժամանակ ակտիվ մասնակցության հիման վրա:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում հասցրել ենք իրականացնել նախագծի այն մասը,որը նախատեսված էր այս ամսվա համար:

 • Այցելություն Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն:

http://www.mskh.am/am/33911

 • Ծանոթացում Երևանի կենտրոնական հատվածում գտնվող մշակութային օջախների,դրանց գտնվելու վայրի հետ:

http://www.mskh.am/am/33802

 • Այցելություն Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցի:

http://www.mskh.am/am/33804

Դեռ ավելին,մեր կրթահամալիրում մանկավարժական փորձառություն անցնող Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի մշակութաբանություն բաժնի ուսանողների հետ համատեղ արվեստի  դաս ենք անցկացրել Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում:

http://www.mskh.am/am/33916

Յուրաքանչյուր մշակութային օջախ այցելելն  ևս հետապնդում է որոշակի նպատակ:

Ինչպես, օրինակ այցելելով որևէ նկարչի տուն թանգարան, նպատակ է դրված՝ սովորողների մեջ զարգացնել գույնի,կոլորիտի զգացողության,կոմպոզիցիայի նշանակությունը հասկանալու ընդունակություն:Ինչպես նաև մեծ նկարչի անգնահատելի ստեղծագործական հարստության ուսումնասիրումն է, գնահատումը,հաղորդակցումն  է  ազգային արժեքների հետ, գեղեցիկի գնահատումն ու  ընկալումը:

ԵՎ այսպես շարունակ…

Նախագծում տեղ է տրված նաև սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությանը:

Քանի որ բնությունն ինքն արդեն իսկ արվեստի ստեղծագործություն է, գեղագիտական դաստիարակության միջոց: ՈՒստի այդ ստեղծագործությանն այցելելիս  կարևոր խնդիր է հանդիսանում՝

 • Սովորողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական մտածողություն:
 • Ազգային հարստության  նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքի դաստիարակում:
 • Բնության մեջ գեղեցիկով հիանալու և զարմանալու կարողություն:

Այս նախագծի իրականացման շնորհիվ սովորողներն արվեստի միջոցով հաղորդակից կլինեն գեղեցիկին, կառաջանա ցանկություն  իրենց իսկ ստեղծագործական աշխարհը ստեղծելու, որն էլ կնպաստի նրանց ստեղծագործական ունակությունների զարցացմանը, երևակայությանը, իրենց իսկ կողմից արվեստի գործեր ստեղծելու ունակությանը:

      SAM_4499

                     Շամիրամ Պողոսյան

Posted in Հոդվածներ, Արվեստ

«Արվեստ» առարկայի ծրագիր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի»

Միջին դպրոց

«Արվեստ» առարկայի ծրագիր

2014-15 ուս. տարի

Ինչպես նշված է  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի»ՈՒսումնական պլան ի պարզաբանումներ»՝

 1. «Արվեստ» առարկան ընդգրկում է կինոդիտում, թատրոն, թանգարաններ և վիրտուալ ցուցադրություններ, ծեսի, տոնի կազմակերպում և երաժշտություն:

Ելնելով վերոնշյալից՝

Սովորողները կհաճախեն մշակութային օջախներ՝ պատկերասրահներ,  թանգարաններ, թատրոններ, համերգասրահներ, կինոթատրոններ, գրադարաններ,  կծանոթանան Երևան քաղաքում գտնվող հուշարձանների պատմությանը, մեր քաղաքի եկեղեցիների պատմությանը, այն մշակութային օջախներին, որոնք գործում են մեր քաղաքում: Կծանոթանան նաև մեր քաղաքում գործող այլ ազգերի մշակույթին:

Էքսկուրսիաների, ճամփորդությունների միջոցով սովորողներին պետք է  հաղորդակից դարձնել հայ ազգային արվեստի պատմությանը, մեր քաղաքում գործող պատմամշակութային օջախներին:

Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը ուղենիշ է հանդիսանում, քանի որ օրացույցում ներառված են բազմաթիվ ծեսեր, գրական, երաժշտական, թատերական  փառատոներ, արվեստին վերաբերող բազմաթիվ տոներ:

Առարկայի   դասավանդման գլխավոր նպատակն է՝

 • Սովորողների համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը:
 • Սովորողներին հաղորդակից դարձնել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմությանը:
 • Արվեստի տարբեր տեսակների մասին գիտելիքների հաղորդումը:
 • Սովորողներին ծանոթացնելու արվեստի բազմաժանր ստեղծագործություններին:
 • Սովորողների գիտական աշխարհայացքի ձևավորումը:
 • Անցյալի մշակութային ժառանգության տիրապետումը, ժամանակակից արվեստի նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքը:
 • Սովորողներին հաղորդակից դարձնել մեր երկրում գործող այլ ազգերի մշակույթին:

Խնդիրներն են՝

 • Ծանոթացնել հայկական և համաշխարհային արվեստի պատմությանը, հաղորդակից դարձնել ազգային և համամարդկային հոգևոր արժեքներին:
 • Ամրապնդել արվեստի տարբեր տեսակներին հաղորդակցվելու և ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեություն ծավալելու ձգտումը:
 • Ընդլայնել ընդհանուր մտահորիզոնը:
 • Խորացնել իրական կյանքի, շրջապատող աշխարհի ամենատարբեր երևույթների  և արվեստում դրանց արտացոլման հանդեպ ընկալունակությունը:
 • Սովորողների գեղագիտական զգացմունքների, պահանջմունքների բավարարումը, գեղագիտական հայացքների ձևավորումը: Արվեստի ստեղծագործական գեղագիտական արժեքը հասկանալու և մեկնաբանելու կարողությունը:
 • Սովորողների մեջ գեղագիտական ճաշակի ձևավորումն ու զարգացումը:
 • Արվեստի տարբեր բնագավառում նրանց հետաքրքրությունների ու հակումների բավարարումը:
 • Կյանքում, բնության մեջ և արվեստում գեղեցիկն ընկալելու, գնահատելու կարողությունը:
 • Ճանաչողական և ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը:
 • Նպաստել բարոյական բարձր չափանիշների, հայրենասիրական և մարդասիրական զգացումների ձևավորմանը, վերլուծական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը:

ՈՒսումնական գործունեության տեսակները

 • ՈՒսումնական նյութի բացատրում, լուսաբանում:
 • Ինքնավերլուծություն, զրույցներ:
 • Արվեստի տարբեր գործերի ուսումնասիրում, երաժշտության ունկնդրում, կերպարվեստի ստեղծագործությունների դիտում:
 • Բանավեճեր, քննարկումներ:
 • ՏՀՏ օգտագործում:
 • Հանդիպումներ արվեստագետների հետ:
 • Խաղերի, մրցույթների, հանդեսների անցկացում:
 • Էքսկուրսիաների կազմակերպում:
 • Համերգների, ցուցահանդեսների հաճախում:
 • Անհատական և խմբային, ինքնուրույն և համագործակցային աշխատանքների կատարում:
 • Վիրտուալ այցելություններ թանգարաններ, կինոդիտում:

Դասավանդման մեթոդիկան

            Առարկայի դասավանդումն   անհնարին է պատկերացնել արվեստի վերաբերյալ զուտ տեսական գիտելիքներ հաղորդելով: Այն պետք է զուգորդվի արվեստի և բնության ստեղծագործություններն ընկալելու և հուզական ներգործություն ունենալու միջոցով:

Նախքան որևէ պատմամշակութային օջախ հաճախելը՝ սովորողների հետ համացանցում տվյալ վայրի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ ենք կատարում,վիրտուալ ցուցադրություններ դիտում:

Օրինակ,եթե պետք է այցելենք Գաֆէստճեան արվեստի կենտրոն,նախապես սովորողները տեղեկացվում են և սկսում են տվյա վայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքել:Հիմնականում յուրաքանչյուր պատմամշակութային օջախ ունի իր առանձին կայքը,որի միջոցով ստույգ տեղեկատվություն ենք ստանում :

Սովորողներն իրենց  հետազոտական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը տեղադրում են իրենց բլոգում :

Սովորողները հաճախում են մշակութային օջախներ՝ պատկերասրահներ,  թանգարաններ, թատրոններ, համերգասրահներ, կինոթատրոններ, գրադարաններ,  ծանոթանում Երևան քաղաքում գտնվող հուշարձանների պատմությանը, մեր քաղաքի եկեղեցիների պատմությանը, այն մշակութային օջախներին, որոնք գործում են մեր քաղաքում:

Առարկան ընդգրկում  է  նաև այցելություններ մեր քաղաքում գործող  այլ ազգերի մշակութային օջախներ, որը հնարավորություն կտա սովորողներին զուգահեռներ անցկացնելու հայ և այլ ազգերի մշակույթների միջև, ինչպես նաև վիրտուալ այցելություններ աշխարհի տարբեր թանգարաններ:

Սովորողների գնահատումը կատարվում է ըստ իրենց կատարած հետազոտական աշխատանքների,բլոգում և ենթակայքում հրապարակած նյութերի,այցելությունների ժամանակ ակտիվ մասնակցության հիման վրա:

7 -րդ դասարան

Ծանոթացում առարկայի հետ:

Արվեստի տեղն ու դերը մեր կյանքում:

Արվեստի տեսակները, փոխազդեցությունը:

Այցելություն Մատենադարան:

Նպատակը՝  ծանոթացում մեր ազգի հոգևոր- մշակութային գանձարանին: Մատենադարանը  որպես մեր ազգի ձեռագիր մատյանների գրապահոց , գիտամշակութային կենտրոն: Նպատակը- մշակութային ժառանգության կենտրոնում պահպանվող հոգևոր գանձերի վերաբերյալ պատկերացում կազմելը, ազգային հարստության գնահատումն է,  հայրենասիրության դաստիարակումը:

Ալեքսանդր Թամանյան:

Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարան-ինստիտուտ :

Այցելություն Ա. Թամանյանի հուշարձան:

Նպատակը՝    Ա  Թամանյանի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող արխիվային, լուսանկարչական, գծագրական, պատմատնտեսական, անձնական և ցուցադրական այլ նյութերի ծանոթացումն է: Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեության ուսումնասիրումը արվեստի, տնտեսության, Հայաստանի միջազգային ճանաչման, հնագիտության և այլ ասպարեզներում:

Ալեքսանդր Սպենդիարյան:

Այցելություն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարան:

Նպատակը՝  ծանոթացումն է կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավարժ, հասարակական գործիչ,

հայ սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադրի կյանքին ու ստեղծագործական գործունեությանը:

Շրջայց  Երևանի Ազատության  հրապարակով,  քանդակագործներ՝ Արա Սարգսյանը, Ղուկաս Չուբարյանը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հուշարձանի հեղինակներ, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոնի շենքը:

Էրեբունի Երևան:

Այցելություն Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան:

Նպատակը՝ ծանոթանալու  Էրեբունի քաղաք-ամրոցի պատմությանն ու մշակույթին: Ծանոթացումն է հայկական հնագիտական ժառանգության նշանավոր հուշարձանի հետ:

Հայաստանի բնության պետական թանգարան:

Այցելություն Հայաստանի բնության պետական թանգարան:

Նպատակը- բնապահպանական աշխարհայացքի ձևավորումը, էկոլոգիական դաստիարակությունը, Հայաստանի կենդանական ու բուսական աշխարհի բազմազանության յուրահատուկ նմուշների ուսումնասիրումը:

Հայաստանի  նկարիչների միություն:

Այցելություն: Նպատակը՝ սովորողներին ծանոթացնել նկարիչների միության ստեղծագործական գործունեությանն և այնտեղ պարբերաբար կազմակերպվող ցուցահանդեսներին:

Ծանոթացում Երևան քաղաքի կենտրոնական հատվածի հետ՝ Հանրապետության հրապարակն իր ողջ շրջակայքով, Շ.Ազնավորի անվան հրապարակն ու «Մոսկվա» կինոթատրոնը, այցելություն Աբովյան – Սայաթ-Նովա խաչմերուկի անկյունում գտնվող Սբ. Կաթողիկե եկեղեցի:

Նպատակը- սովորողներին ծանոթացնել մեր քաղաքի կենտրոնական հատվածին, գործող     վարչական շենքերին, քաղաքի կենտրոնական մասում գործող եկեղեցու պատմությանը:

Ներկայացման դիտում:

Նպատակը-արվեստի այս տեսակի ծանոթացումն է, թատրոնն որպես սովորողների գեղագիտական դաստիարակության միջոց:

Այցելություն   Երվանդ Քոչարի թանգարան:

Նպատակը-ամբողջական պատկերացում կազմել մեծ նկարչի և քանդակագործի  ինքնօրինակ արվեստի մասին, գեղագիտական դաստիարակություն:

Այցելություն Հովհաննես Թումանյանի թանգարան:

Նպատակը-  գիտական աշխարհայացքի ձևավորումն է, մեր մեծերի գրական ժառանգության ծանոթացումն է,  գնահատումը, ստեղծագործական  ունակությունների զարգացումը:

Թումանյանի ստեղծագործություններն  արվեստում:

Գրքի տոն՝ Այցելություն  Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան, գրքի    նվիրում:

Նպատակը-հայ մանկագիր և ուսուցիչ Խնկո-Ապոր ստեղծագործական գործունեությանը ծանոթանալն է:

Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան:

Նպատակը- ծանոթացումն է մեր մեծերի գրական-պատմական նյութերի հարուստ հավաքածուին, , ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը:

Կոմիտասյան տարի:

Այցելություն Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոն:

Նպատակը-տեղեկանալու հայ արվեստի ու գրականության անվանի գործիչներին, ում աճյուններն ամփոփված են պանթեոնում:

Հայ մեծ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյան:

Նրա ստեղծագործությունները ներկայացումներում և ֆիլմերում:

Այցելություն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Նպատակը- հայոց ցեղասպանության դատապարտումը, հայրենասիրական դաստիարակություն, ազգասիրություն:

Երևան քաղաքի պատմության թանգարան:

Նպատակը՝  ծանոթանալ մեր հին և նոր քաղաքի պատմությանը, թանգարանում  ներկայացված  հին դարերից մինչև մեր օրեր հասնող ցուցանմուշներին` հնագիտական, էոթնոգրաֆիկ և այլն:

Հաղթանակի զբոսայգի, <<Մայր Հայաստան>> ռազմահայրենասիրական թանգարան:

Նպատակը- Հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան հերոսամարտում զոհված հայրենասերների սխրագործություններն արժեքավորելու, գնահատելու կարողությունն է, հայրենասիրական դաստիարակություն:

Էջմիածնի Մայր Տաճար:

Նպատակը՝ ծանոթացումն է Հայ Առաքելական Եկեղեցու գլխավոր կրոնական շինության, վաղ քրիստոնեության շրջանի հայ եկեղեցական ճարտարապետության կոթողներից մեկի հետ: Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարն  որպես աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի հոգեւոր կենտրոն:

Շրջայց բնություն-արվեստ:

Նպատակը- բնությունը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց, ազգային    հարստության նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքի դաստիարակում:

Վիրտուալ այցելություններ թանգարաններ:

Ֆիլմերի դիտում:

8 –րդ դասարան

Այցելություն Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

Կասկադ համալիր

Նպատակը՝ ծանոթանալու համաշխարհային բարձրարժեք  արվեստի եզակի նմուշների հետ: Գեղագիտական ճաշակի զարգացում:

Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոն, թանգարան:

Նպատակը-տեղեկանալու հայ արվեստի ու գրականության անվանի գործիչներին, ում աճյուններն ամփոփված են պանթեոնում

Կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան:

Այցելություն  «Մոսկվա» կինոթատրոն:

Նպատակը՝ կինոն որպես արվեստի տեսակ, ֆիլմի դիտում:

Մարտիրոս Սարյան:

Նպատակը-Սովորողների մեջ զարգացնել գույնի,կոլորիտի զգացողության,կոմպոզիցիայի նշանակությունը հասկանալու ընդունակություն:Ինչպես նաև մեծ նկարչի անգնահատելի ստեղծագործական հարստության ուսումնասիրումն է, գնահատումը,հաղորդակցումն  է  ազգային արժեքների հետ, գեղեցիկի գնահատումն ու  ընկալումը:

Այցելություն Երևան քաղաքի պատմության թանգարան:

Նպատակը՝  ծանոթանալ մեր հին և նոր քաղաքի պատմությանը, թանգարանում  ներկայացված  հին դարերից մինչև մեր օրեր հասնող ցուցանմուշներին` հնագիտական, էոթնոգրաֆիկ և այլն:

Այցելություն Կապույտ մզկիթ:

Նպատակը- մեր քաղաքում գործող օտարազգի մշակութային օջախի  և հոգևոր կենտրոնի պատմության ուսումնասիրումն է: Հայ և իրանական մշակույթի և հոգևոր արժեքների միջև զուգահեռների անցկացումն ու գնահատումը:

Ռուսական արվեստի թանգարան :

Նպատակը-  ռուսական կերպարվեստի` գեղանկարչության, գրաֆիկայի, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ստեղծագործությունների ուսումնասիրումն ու գնահատումն է, գեղագիտական ճաշակի ձևավորումը:

Գրքի տոն

Այցելություն Ա. Իսահակյանի անվան գրադարան, գրքի նվիրում:

Նպատակը՝ գրադարանները որպես տեղեկատվական, մշակութային և կրթադաստիարակչական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն :

Փայտարվեստի թանգարան:

Նպատակն է ծանոթանալ ազգային փայտարվեստի հարուստ ավանդույթներին: Ցուցադրությունը բաղկացած է քանդակի, կիրառական արվեստի և հնագույն մշակույթի բաժիններից:

Այցելություն Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան

Նպատակը-մեր մեծերի գրական ժառանգության ծանոթացումն է,  գնահատումը, ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը:

Այցելություն Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի տուն-թանգարան,Սուրբ Զորավար եկեղեցի:

Նպատակը-կերպարվեստը որպես արվեստի տեսակի ծանոթացումն է,արվեստի ստեղծագործություններն ընկալելու կարողությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը:

Այցելություն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Նպատակը- հայոց ցեղասպանության դատապարտումը, հայրենասիրական դաստիարակություն, ազգասիրություն:

Շրջայց քաղաքում՝Վարդան Մամիկոնյանի արձան,Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի:

Նպատակը- քանդակագործությունն որպես արվեստի տեսակ ընկալելու ունակություն, քրիստոնեական դաստիարակություն,  եկեղեցին որպես ճարտարապետական կոթող գնահատելու կարողությունը:

Այցելություն  Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Նպատակը-գեղագիտական ճաշակի ձևավորումն է, արվեստի բարձրարժեք ստեղծագործությունները գնահատելու, վերլուծելու ունակությունը:

Այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի, <<Մայր Հայաստան>> ռազմահայրենասիրական թանգարան:

Նպատակը- Հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան հերոսամարտում զոհված հայրենասերների սխրագործություններն արժեքավորելու, գնահատելու կարողությունն է, հայրենասիրական դաստիարակություն:

Օղակաձև զբոսայգի Հովհաննես Այվազովսկի:

Նպատակը՝ Ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու հուշարանին և նրա արվեստին ծանոթանալն է:

Արվեստ-բնություն կապը:

Նպատակը- բնությունը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց, ազգային    հարստության նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքի դաստիարակում:

Վիրտուաթ այցելություններ աշխարհի թանգարաններ, ֆիլմերի դիտում:

9–րդ դասարան

Հայաստանի ժողովրդական արվեստի թանգարան:

Նպատակը-հայկական դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և կերպարվեստի նմուշների ուսումնասիրումն է, ազգային արժեքների գնահատումը:

Կոմիտասյան օրեր

Այցելություն  Հայաստանի  նկարիչների միություն:

Նպատակը՝ սովորողներին ծանոթացնել նկարիչների միության ստեղծագործական գործունեությանն և այնտեղ պարբերաբար կազմակերպվող ցուցահանդեսներին:

Կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան:

Նպատակը՝ ծանոթանալու  մեծ կոմպոզիտորի, դիրիժորի, մանկավարժի ստեղծագործական հարուստ գործունեությանը:

Այցելություն  «Մոսկվա» կինոթատրոն:

Նպատակը՝ կինոն որպես արվեստի տեսակ, ֆիլմի դիտում:

Սերգեյ Փարաջանով տուն-թանգարան:

Նպատակը-Սովորողների մեջ զարգացնել գույնի,կոլորիտի զգացողության,կոմպոզիցիայի նշանակությունը հասկանալու ընդունակություն:Ինչպես նաև մեծ նկարչի, ռեժիսորի  անգնահատելի ստեղծագործական հարստության ուսումնասիրումն է, գնահատումը,հաղորդակցումն  է  ազգային արժեքների հետ, գեղեցիկի գնահատումն ու  ընկալումը:

Այցելություն Երևան քաղաքի պատմության թանգարան:

Նպատակը՝  ծանոթանալ մեր հին և նոր քաղաքի պատմությանը, թանգարանում  ներկայացված  հին դարերից մինչև մեր օրեր հասնող ցուցանմուշներին` հնագիտական, էոթնոգրաֆիկ և այլն:

Կապույտ մզկիթ:

Նպատակը- մեր քաղաքում գործող օտարազգի մշակութային օջախի  և հոգևոր կենտրոնի պատմության ուսումնասիրումն է: Հայ և իրանական մշակույթի և հոգևոր արժեքների միջև զուգահեռների անցկացումն ու գնահատումը:

Ռուսական արվեստի թանգարան :

Նպատակը-  ռուսական կերպարվեստի` գեղանկարչության, գրաֆիկայի, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ստեղծագործությունների ուսումնասիրումն ու գնահատումն է, գեղագիտական ճաշակի ձևավորումը:

Այցելություն  Հայաստանի  նկարիչների միություն:

Նպատակը՝ սովորողներին ծանոթացնել նկարիչների միության ստեղծագործական գործունեությանն և այնտեղ պարբերաբար կազմակերպվող ցուցահանդեսներին:

Գրքի տոն

Այցելություն Ա. Իսահակյանի անվան գրադարան, գրքի նվիրում:

Նպատակը՝ գրադարանները որպես տեղեկատվական, մշակութային և կրթադաստիարակչական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն :

Փայտարվեստի թանգարան

Նպատակն է ծանոթանալ ազգային փայտարվեստի հարուստ ավանդույթներին: Ցուցադրությունը բաղկացած է քանդակի, կիրառական արվեստի և հնագույն մշակույթի բաժիններից:

Երվանդ Քոչար: Այցելություն թանգարան: Շրջայց քաղաքում՝Վարդան Մամիկոնյանի արձան,Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի:

Նպատակը- քանդակագործությունն որպես արվեստի տեսակ ընկալելու ունակություն, քրիստոնեական դաստիարակություն,  եկեղեցին որպես ճարտարապետական կոթող գնահատելու կարողությունը:

Այցելություն Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի տուն-թանգարան,Սուրբ Զորավար եկեղեցի:

Նպատակը-կերպարվեստը որպես արվեստի տեսակի ծանոթացումն է,արվեստի ստեղծագործություններն ընկալելու կարողությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը:

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Նպատակը- հայոց ցեղասպանության դատապարտումը, հայրենասիրական դաստիարակություն, ազգասիրություն:

Այցելություն  Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Նպատակը-գեղագիտական ճաշակի ձևավորումն է, արվեստի բարձրարժեք ստեղծագործությունները գնահատելու, վերլուծելու ունակությունը:

Այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի, <<Մայր Հայաստան>> ռազմահայրենասիրական թանգարան:

Նպատակը- Հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան հերոսամարտում զոհված հայրենասերների սխրագործություններն արժեքավորելու, գնահատելու կարողությունն է, հայրենասիրական դաստիարակություն:

Շրջայց Օղակաձև զբոսայգում՝ Հովհաննես Այվազովսկի:

Նպատակը՝ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու հուշարձանին և նրա արվեստին ծանոթանալն է:

Արվեստ-բնություն կապը:

Նպատակը- բնությունը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց, ազգային    հարստության նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքի դաստիարակում:

Վիրտուալ այցելություններ աշխարհի տարբեր թանգարաններ, ֆիլմի դիտում:

:

:

:

2.Այցելություն Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Նպատակը-արվեստի այս տեսակի ծանոթացումն է, թատրոնն որպես սովորողների գեղագիտական դաստիարակության միջոց:

Մարտ ամիս

1.Այցելություն Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան

Նպատակը-մեր մեծերի գրական ժառանգության ծանոթացումն է,  գնահատումը, ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը:

2.Այցելություն Սբ. Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցի

Նպատակը-քրիստոնեական դաստիարակություն, հոգևոր մշակութային գիտելիքների զարգացում,

հոգևոր կուլտուրայի դաստիարակումը, եկեղեցին որպես ճարտարապետական կոթող գնահատելու կարողությունը:

Ապրիլ ամիս