Posted in Uncategorized

Գարնանային ուսումնական արձակուրդ

Կրթահամալիրի 2014-2015 ուստարվա ուսպլանով ևուսումնական օրացույցով 1-12-րդ դասարանցիների գարնանային ուսումնական արձակուրդը սկսում է մարտի 23-ին և ավարտվում մարտի 27-ին: Ուսումնական պարապմունքները վերսկսվում են մարտի 30-ից: Մարտի 23-28-ին բնականոն գործում են նախնական և միջին մասնագիտական կրթության խմբերը, նախակրթարանները՝ 2-6 տարեկանների խմբերով, 6 տարեկանների (2009թ. ծնվածների) առաջին դասարանները: